Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi: 21.3.2020

Käyttöehtojen tarkoitus

Nämä käyttöehdot koskevat Karanteenijumppa.fi-treenialustaa, joka toimii osoitteessa https://karanteenijumppa.fi. Nämä käyttöehdot eivät koske mitään muita sivustoa ylläpitävän Taimi Ventures Oy:n (3085454-9) sivustoja tai liiketoimintaa.

Näiden käyttöehtojen tarkoitus on määritellä olennaiset asiat, jotka koskevat Sisällöntuottajia (eli treenivideoita toimittaneita yrityksiä) ja treenivideoiden käyttäjiä.

Sisällöntuottajille

Sisällöntuottaja vakuuttaa, että hänen alustaa varten toimittamansa treenivideot eivät loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.
 
Sisällöntuottaja eli treenivideon tuottanut yritys antaa Taimi Ventures Oy:lle oikeuden jakaa pääsyä treenivideoon tämän Karanteenijumppa.fi-alustan kautta toistaiseksi tai niin kauan kuin alustaa pidetään yllä. Sisällöntuottaja säilyttää itsellään kaikki omistus- ja muut oikeudet alustan kautta katsottaviin treenivideoihin ja saa vapaasti jakaa ja kaupallistaa omia treenivideoitaan.
 
Tämän alustan kautta jaettuja treenivideoita ei käytetä kaupalliseen tarkoitukseen.
 
Sisällöntuottajalla on oikeus halutessaan pyytää treenivideonsa poistamista alustasta. Tässä tapauksesa hänen tulee olla kirjallisesti yhteydessä ylläpitoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen admin@karanteenijumppa.fi.
 
Taimi Ventures Oy ei lupaa videoiden tai alustan jatkuvaa saatavuutta. Taimi Ventures Oy ei ole missään olosuhteissa vastuussa menetyksistä, niin suorista kuin epäsuoristakaan, jotka johtuvat sivujen virheistä tai puutteista, tai jotka ovat jollain tavalla aiheutuneet sivujen käytöstä.

Treenivideoiden käyttäjille

Kaikki treenivideot on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Käyttäjillä ei ole oikeutta eivätkä he saa kannustaa tai auttaa ketään kopioimaan, lainaamaan, lähettämään, jakamaan tai millään muulla tavalla siirtämään sisältöä.  Käyttäjillä ei ole oikeutta itse eivätkä he saa kannustaa tai auttaa ketään kiertämään, muuttamaan, poistamaan tai salaamaan sisältöä.

Treenivideoiden käyttäminen tapahtuu omalla vastuulla. Taimi Ventures Oy ei ota mitään vastuuta videoiden soveltuvuudesta tarkoitukseensa tai niiden mahdollisesti käyttäjille aiheuttamista terveydellisistä tai muista haitoista.

Treenivideoiden katsominen vaatii Internet-yhteyden. Kuvanlaatu saattaa vaihdella eri laitteilla katsottaessa. Taimi Ventures Oy ei lupaa kuvanlaadulle tiettyä tasoa eikä videoiden tai alustan jatkuvaa saatavuutta.

Ehtojen voimassaoloaika

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin Karanteenijumppa.fi-alusta on toiminnassa. Ehtojen kohdat, joiden on luonteensa vuoksi tarkoitettu olevan voimassa myös alustan toiminnan päätyttyä, säilyvät voimassa myös toiminnan päättymisen jälkeen.